நாலாயிரத் திவ்வியப் பிரபந்தம் - ஸ்ரீநம்மாழ்வார் அருளிச்செய்த திருவாய்மொழி


தேட‌ல் தொட‌ர்பான தகவ‌ல்க‌ள்:
ஸ்ரீநம்மாழ்வார் அருளிச்செய்த திருவாய்மொழி - Naalaayira Divya Prabandham - நாலாயிரத் திவ்வியப் பிரபந்தம் - Vaishnava Literature's - வைணவ இலக்கியங்கள் - Religion Literature's - சமய  இலக்கியங்கள் - கண்ணன், காட்கரை, திருநாவாய், சூழ்திருக், களத்துறையும், திருமூழிக், அல்லால், தாமரைக், தமதிள், மாலையும், கூர்ச்சட, யாமுடை, இல்லைகண், லைகள்சுழ், கொண்டு, குடியாய், அணுகப், ஆருயிர், வாரான், மலர்சோ, திருபுளிங், சோலைத்தென், திருமேனி, கள்வம், குருகினங்காள், துள்ளிவை, கண்டீர், மாறென், திருப்புளிங், தென்னுயிர், மல்லிகை, யுறைகின்ற, பேடைகாள், தெளிவிசும்பு, நீரும், சடகோபன், கெல்லாம், தூதுரைத்தல், காணில், காக்கு, இட்டுநீ, பொருநல், குடிக்கிடந், வண்புகழே, ளிப்பத்தும், கும்தன, தாளடைந், றந்தவன், தார்க்கெலாம், இன்பம், ரிறைஞ்சுமின், கண்ணபுரம், கிடந்தாய், தடங்கண், மணாளன், விரும்பி, றெப்போதும், கண்ணபுரத்து, தகவன்றென், மடப்பின்னை, எனக்கொன்று, தக்கிலமே, டாமலர், யென்குறை, பாடுசா, காரொக்கும், கோபஞ்சொல், கேலினி, தடம்புனல்வாய், இரைதேர்ந்து, படமேவும், யுறையும், வண்டினங்காள், தீவினையேன், பூந்துழாய், களிக்கின்ற, துணையன், அவனுடை, யருள்பெ, நெஞ்சமும், யேன்நான், மனத்தேநின், வாடைதண், ஆருக்கென், சொல்லுகேன், டெறியு, அதுமணந், தீங்குழற், முகந்துகொண், புதுமணம், மீர்காள், கேயுய், பாவியேன், குழல்களும், மாயோன், தோளும், புகலிடம், கணபுரம், தெழுமினோ, திங்கென்று, தும்மதிள், அறிகிலம், அவனைவிட், நொந்து, டொன்று, இனியிருந், வார்க்கெலாம், பஞ்சமம், வந்தது, ஊதுமத், தும்பிகாள், எங்கள்கண், முகப்பே, எல்லாம், திதனுளு, இருந்திடாய், கலிவயல், காய்சினப், கார்முகில், காய்சின, வீற்றிடங், கொண்டே, அரும்பொருள், அறிந்தனர், அறுக்கும், அறிந்தன, அவனும், கொடுவினைப், கூவுதல், ஆயிரத், புளிங்குடிக், தண்திருப், உய்யல், துரைப்பி, வேண்டா, ரைப்பிறந்தான், யசுரர், செய்கை, தவர்பிறரும், லில்லைகண், றுய்யப், ஆயிரத்து, வருளும், சிந்தை, கனிவாய், சிவப்பநீ, நின்று, எத்தனை, தொண்டரோர்க், செய்துநின், யொருநாள், மருந்தே, ரேல்கண்டாய், நம்மாவி, இன்குரல், னாருயிர்க், கூட்டுண்டு, அந்தரம், கூக்குரல், அன்றில், தாருயிர், எவன்சொல்லி, பண்புடை, சுற்றத், கும்பிரான், பட்டதென், தானுண்டான், அறிகிலேன், யென்னப்பன், தலைப்பெய், தெங்கும், தெங்குரு, இத்தனை, என்னுயிர்க், யுனைக்காணக், முனிவர்க், கென்றும்காண், திருமாலே, யாயிரத், என்மனம், தாள்களே, கோபன்fசொல், என்னுள்ளம், நெஞ்சம், கண்டுகொண், குருகூர்ச், சேவலும், உகந்தே, தேவர்கட், அரியாய, பிரானை, கருத்தே, மேகத்தென்

தமிழ் நாள்காட்டி
ஞாதி்செவிவெகா
 
௰௧ ௰௨ ௰௩
௰௪ ௰௫ ௰௬ ௰௭ ௰௮ ௰௯ ௨௰
௨௧ ௨௨ ௨௩ ௨௪ ௨௫ ௨௬ ௨௭
௨௮ ௨௯ ௩௰ ௩௧