நாலாயிரத் திவ்வியப் பிரபந்தம் - ஸ்ரீ ஆண்டாள் அருளிச்செய்த நாச்சியார் திருமொழி


தேட‌ல் தொட‌ர்பான தகவ‌ல்க‌ள்:
ஸ்ரீ ஆண்டாள் அருளிச்செய்த நாச்சியார் திருமொழி - Naalaayira Divya Prabandham - நாலாயிரத் திவ்வியப் பிரபந்தம் - Vaishnava Literature's - வைணவ இலக்கியங்கள் - Religion Literature's - சமய  இலக்கியங்கள் - தோழீநான், கூடிடு, விருந்தா, வனத்தே, கண்டீரே, விருத்தம், கொண்டு, யுய்த்திடுமின், கூவாய், னாக்கண்டேன், கழிநெடிலடி, ஆசிரிய, குயிலே, கனாக்கண்டேன், சிதையேலே, னைவரக், சிற்றில்வந்து, திருவரங்கச், திருமாலிருஞ், னென்பதோர், வேங்கட, பணியாய், அறுசீர்க், வருவானை, செல்வனார், விளையாட, காமதேவா, குருந்திடைக், வன்வரில், கொள்ளு, விளையாடும், மாகில்நீ, பொருத்த, சோலைநின்ற, செய்து, வண்ணனென், கோவர்த், கொணர்ந்து, றன்னைக், நின்று, பூக்காள், பட்டைப், வாயமுதம், நாறுமோ, பாஞ்சசன், மேகங்காள், மாமுகில்காள், செம்மை, செய்யும், கோவிந்தா, புதுவையர், கோவிந்த, எங்கள், விதிக்கிற்றியே, பணித்தரு, தெழுந்தவென், கார்க்கடல், திருந்தவே, கார்க்கோடல், தடமுலைகள், வேள்வியில், வேங்கடத்தென், கொத்தலர், நீயுன், சிறுமா, கலிப்பா, புகுந்துநின், உடலுள், அல்லல், பொய்யானால், மயில்காள், மறையவர், செப்புமினே, கிளர்ந்தெழுந்த, வேங்கடத்துத், தெழுகின்ற, வேங்கடத்துச், கோவிந்தன், பொழிவீர்காள், தருமாகில், விண்ணப்பம், கலிநிலைத்துறை, வில்லி, புகுந்து, சாற்றுமினே, தண்முகில்காள், வார்த்தையென்னே, தாமுகக்கும், தனனைக், விட்டு, சித்தன், வுலகத்து, கவர்ந்துண்ணும், வனமாலை, பூங்கணை, கள்ளவிழ், நோற்கின்றேன், யானைக், கன்றேபோல், ஆண்டாள், தையொரு, தெருவணிந்து, மணற்கொண்டு, னவனொருவன், லென்னா, தத்துவ, போதுமுன், புகவென்னை, வெம்பெருமான், அம்மனே, மேலாப்பு, திருவரங்கர், கரைக்கென்னை, பானொருவன், பேசாதே, நைவேனை, கிடப்பேனை, தொடுத்துக்கொண்டு, கார்த்தண், தண்ணந், புதுவை, அங்கைத், தென்பயன், நான்மறை, பெரும்புகழ், ரைப்பதி, னார்வரில், நானும், கைப்பற்றி, மாதவன், வண்ணன், காவில், வாழ்குயி, நாளும், உன்னைக், வாழும், வாதியேல், மார்காணி, வல்லவர், காலைக், விட்டுக், கண்கள், பிரானே, சுனையில், பூங்குருந், லொட்டார், பிழைத்து, கன்னிய, யால்சொன்ன, ஈரைந்தும், இன்னிசை, சூழ்ந்த, பொன்னியல், மாடங்கள், துன்பக், கருளக், மாதவன்றன், கருதாது, வாசுதே, பாற்கடல், கருப்பூரம், மாடம்பொ, கோதைசொல், வலம்புரியே, மந்திரத்தால், தென்று, சொல்லி, செங்கட், செங்கண்மால், கருவிளை, கைத்தலத்தே, மதுசூதன், இந்திர, யாகில், பள்ளிகொள், கொங்கை, கூகிற்றி, கண்படை, உலகளந், தான்வரக், நாச்சியார், சித்தன்கோதை, பந்தற்கீழ், லிந்துதோன்றும், கோன்விட்டு, இங்குத்தை, தென்னை, நீயும், விண்ணீல

தமிழ் நாள்காட்டி
ஞாதி்செவிவெகா
           
௰௧ ௰௨ ௰௩ ௰௪ ௰௫
௰௬ ௰௭ ௰௮ ௰௯ ௨௰ ௨௧ ௨௨
௨௩ ௨௪ ௨௫ ௨௬ ௨௭ ௨௮ ௨௯
௩௰