நாலாயிரத் திவ்வியப் பிரபந்தம் - ஸ்ரீநம்மாழ்வார் அருளிச்செய்த திருவாய்மொழி


தேட‌ல் தொட‌ர்பான தகவ‌ல்க‌ள்:
ஸ்ரீநம்மாழ்வார் அருளிச்செய்த திருவாய்மொழி - Naalaayira Divya Prabandham - நாலாயிரத் திவ்வியப் பிரபந்தம் - Vaishnava Literature's - வைணவ இலக்கியங்கள் - Religion Literature's - சமய  இலக்கியங்கள் - என்னும், அப்பன், வீற்றி, னால்தன்னை, திருவரங், வாறன்விளை, கூர்ச்சட, தாமரைக், இன்கவி, பேரையில், காளன்றி, பின்னும், னாக்கியென், கத்தாய், மீர்காள், என்திரு, சூழ்திரு, தீவினை, முகில்வண்ணன், லோவறியேன், னெஞ்சம், செய்து, தெந்திருப், இருக்கும், எங்ஙனே, இவள்திறத், துள்ளிவை, நேர்சரிந், முற்றவும், பாடும், தொண்டர், வாய்க்கும், தியிவை, அருளாய், அன்னையர், நான்றில, தானத்த, வைகுந்த, நான்முக, கண்டாய், புனல்சூழ், உட்குடை, இன்பம், தெளிவுற்ற, கூப்பும், டுழாய்முடி, பத்தும்வல், வார்த்தை, அடுகின்றன, பாம்பணை, யாயிரத், யுள்ளத்தின், கட்கரி, வாறிவை, நீநின்ற, தீர்த்தனுக், கூத்தாவோ, மலர்த்தண், செஞ்சுடர்ச், சோதிபுக், காத்தவெங், மூவுலகும், தீர்த்தங்க, ராயிரத், சிந்தையி, ஆம்வண்ண, பெரும்புகழ், செய்குந்தன், என்னைத்தன், ஏர்விலா, பொழில்திரு, ஆர்வனோ, பருகிலும், மாடங்கள், வலஞ்செய்து, அமர்ந்துறையும், அன்புற், திறத்துக்கே, மாயவற், வாய்க்குங்கொல், துயரம்செய், கூடுங்கொல், துயரங்கள், வாய்வியவாய், பில்லன, அன்றிமற், ஆம்வண்ணத், லின்கவி, அப்பனை, மலரடிப், ஒன்றும்நில், யக்கொண்டு, யாயவற், ரப்புன, முடிவிவள், வண்குரு, என்னுடை, என்னுடைக், கத்துள்ளாய், மையல்செய், ஆயிரத், திப்பத்தும், மாட்டேன், கண்ணன், சேர்வன், வொலியும், வல்லார், புள்ளைக், மயங்கும், என்றென்றே, விண்ணு, ளார்பெரு, யசுரர், நீண்முடி, முகில்வண்ண, நிற்கும், வந்தென், குன்றம், கடல்வண்ணா, வந்திடாய், சங்குசக், படைத்தாய், கொடியேன், செங்கனி, வாயின், யெழவுல, நீரெரி, ஆழியங், தென்திருப், கார்க்கடல், கொண்டு, கற்பரோ, நாட்டில், கேட்டும், செய்யும், சூழல்கள், யறிபவர், நாட்டை, யறிந்துமே, கண்டது, என்னெஞ்சம், கனிந்த, யிற்கே, பிரானுக்கென், திங்களும், திறத்த, தாயும், பெறவென்னைக், காட்டு, பிரான்வந்து, பேர்த்து, தென்னி, நான்மறை, பெரிதால், அரியுரு

தமிழ் நாள்காட்டி
ஞாதி்செவிவெகா
 
௰௧ ௰௨ ௰௩
௰௪ ௰௫ ௰௬ ௰௭ ௰௮ ௰௯ ௨௰
௨௧ ௨௨ ௨௩ ௨௪ ௨௫ ௨௬ ௨௭
௨௮ ௨௯ ௩௰ ௩௧