நாலாயிரத் திவ்வியப் பிரபந்தம் - திருமங்கையாழ்வார் அருளிச்செய்த பெரிய திருமொழி


தேட‌ல் தொட‌ர்பான தகவ‌ல்க‌ள்:
திருமங்கையாழ்வார் அருளிச்செய்த பெரிய திருமொழி - Naalaayira Divya Prabandham - நாலாயிரத் திவ்வியப் பிரபந்தம் - Vaishnava Literature's - வைணவ இலக்கியங்கள் - Religion Literature's - சமய  இலக்கியங்கள் - நாங்கூர், கோயில், விண்ணகரம், வணங்குமட, நெஞ்சே, காழிச், மணிமாடக், அரிமேய, வைகுந்த, திருவயிந், தில்லைத், சித்திர, விண்ணகரே, கூடத்துள், வணங்கென், மருவியுறை, புகுவர்க்கொலோ, சேர்மி, யம்மானே, சென்றுசேர், திருச்சித்ர, மின்களே, திரபுரமே, வருவான், மகிழ்ந்தினிது, வயலாலி, திருவாலி, மலிவெய்து, அணியாலி, கழுநீர், மறையோர், தமிழ்மாலை, நின்று, புனலாலி, கொண்டு, கிற்பீர், வளர்ப்பொழில்சூழ், தாளணைவீர், மனத்தே, ளணைகிற்பீர், மறையவர்கள், செருந்தி, வல்லார், வரைச்சாரல், வம்மானிடம், நாடோறும், கலிகன்றி, தில்லைச், முறையால், செய்து, இமையோர், கருதுமிடம், கைத்தலத், மிடைந்து, மென்பீர், தெழில்விளங்கு, பெருஞ்செல்வத், வாணெடுங்கண், தவனிடம், மணநாறும், செழுநதி, யம்மான், கடல்சூ, அண்டமுறு, வயல்புகு, காரணம், கருமுகில், தொல்சீர், வண்பொழிலி, மியன்றபெருங், சேல்கயல்கள், செந்நெலொடு, ளிருபதும்போ, யொருபதும்தோ, வுலகுண்ட, பெருஞ்செல்வம், மலர்க்கமலம், தடக்கையன், நரகனுர, வளருமணி, முத்தம், தடந்தோளன், குணத்தோர், கேள்விகளு, மாமலர்கள், மங்கையர்தம், வங்கமலி, எனநின்று, திரியும், மெல்லாம், வலைகடலு, அண்டமுமிவ், ஏழிசையும், நகராளும், கண்ணார், வானவர், காப்பான், தெருவில், லொத்து, வேள்வி, நாளும், மழகார், தன்னால், திண்டோள், மறையாளர், பொய்கைத், நெடுங்கண், தங்கள், முந்தி, குழலாய்ச்சி, மறைபாடு, திகழ்கின்ற, மடவார், வளைக்கை, யெங்கும், பூம்பொழில், பொழில்சூழ்ந், விண்ணவர்க்கோன், வயல்சூழ், நின்னினைந்து, நைவேற்கு, யுள்வைத்து, மருங்கலரும், கனவளையும், வேண்டா, பூங்கொடியாள், தண்பணைசூழ், பரக்கழிந்து, பணைத்தோளி, யுரையாயே, சிறுவண்டே, பரகாலன், வானோர், வேந்தன், பத்தும், இன்னிசை, எங்கும், மதுநுகரும், வண்டறையும், போகலொட்டேன், மரமெய்த, மிரங்கிற்றிலள்

தமிழ் நாள்காட்டி
ஞாதி்செவிவெகா
 
௰௧ ௰௨ ௰௩
௰௪ ௰௫ ௰௬ ௰௭ ௰௮ ௰௯ ௨௰
௨௧ ௨௨ ௨௩ ௨௪ ௨௫ ௨௬ ௨௭
௨௮ ௨௯ ௩௰ ௩௧