நாலாயிரத் திவ்வியப் பிரபந்தம் - திருமங்கையாழ்வார் அருளிச்செய்த பெரிய திருமொழி


தேட‌ல் தொட‌ர்பான தகவ‌ல்க‌ள்:
திருமங்கையாழ்வார் அருளிச்செய்த பெரிய திருமொழி - Naalaayira Divya Prabandham - நாலாயிரத் திவ்வியப் பிரபந்தம் - Vaishnava Literature's - வைணவ இலக்கியங்கள் - Religion Literature's - சமய  இலக்கியங்கள் - சப்பாணி, கொட்டாய், பொங்கத்தம், குழமணி, பொங்கோ, அளைவெண்ணெ, யுண்டாப், சியரால், இன்றாய்ச், னிதுவென்னோ, னோம்தடம், னிதுவென், விருத்தம், பெருமான், கின்றோம், டவன்காண்மின், கொண்டு, போலும், ஆசிரிய, புண்டிருந்தவனே, கழிநெடிலடி, நந்தன், என்செய், என்செய்கேன், வாராய், பிரானே, காண்டுமே, கோமான், எம்பெரு, மால்வண்ண, கில்லேன், வல்லார், கில்லா, மக்கள், முலையுண்ட, உண்ணாய், கொங்கை, தீமைகள், மில்லை, நங்காய், பேய்ச்சி, வெல்லாம், மங்கையர், கண்டுபோய், அதுவன், எங்கள், நீள்முடி, புண்டிருந், காணீர், னைவரக், தொல்சீர், றியும்முன், போகாய், முனநாள், துயராய, னேநின்று, தொண்டீர், டவரைத், செய்கேன், ரென்றறியேன், போனேன், குறளாய், போதுங்கொலோ, பாடுமினோ, செய்யப், பணிந்தேத்த, நங்கைகாள், வில்லால், தனக்காக்க, திருமா, விழுங்கி, பிணங்கிநீ, தின்று, திருத்தாய், நினைந்திலை, வந்துமுன், இவளெனக், கருதுகின், பைங்கிளியே, செம்போத்தே, கருமாமுகில், கூவாய், பல்லிக்குட்டி, சொல்லாய், கரையாய், காக்கைப்பிள்ளாய், நெடுங்கடல், ஆண்மைகொ, டணிந்து, என்னிது, மால்விடை, வந்தாய், பின்னை, பூங்குயிலே, நின்றீர், டெழுந்த, நினைந்தோ, தெந்தை, இதுவென், புகுந்தீர், கென்கடவேன், கூவென்னுமால், காண்மின்கள், அம்மமுண், சொல்லி, புன்மை, நின்று, விட்டு, கைக்கிறை, உங்கள், அம்பின், வெங்கதி, சுக்கி, யுங்கள், சோத்தம், அறுசீர்க், கொண்மின், கொல்லேல், எம்மைக், வெண்ணெய், னைச்சென்று, சென்று, பேரில், மைந்தனை, விரும்பிய, தொத்தை, முத்தி, நாங்கள், தோளும், இரவணன், எண்சீர்க், கொம்பு, கொல்லாமே, வாழ்கவென்று, தொல்புக, திருமொழி, யெல்லாம், அடிகள், துண்ணநீ, அம்மம், மனத்துவைத், வண்ணனே, ராயிரம், வெண்ணெயை, அப்பம், ஆய்ச்சியர், தயிர்நெய், தருவன், கையில், வேண்டா, காவலன், இலங்கை, முந்நீர், வென்றி, கல்லின், ஒன்றும், வாங்கிநின், ஓட்டந்து, பாய்ந்திடு, பிள்ளைக, சேமமுண், என்னம்மம், மங்கையர்கோன்

தமிழ் நாள்காட்டி
ஞாதி்செவிவெகா
 
௰௧ ௰௨ ௰௩
௰௪ ௰௫ ௰௬ ௰௭ ௰௮ ௰௯ ௨௰
௨௧ ௨௨ ௨௩ ௨௪ ௨௫ ௨௬ ௨௭
௨௮ ௨௯ ௩௰ ௩௧