பத்தாம் திருமுறை - திருமந்திரம் - ஏழாம் தந்திரம்


தேட‌ல் தொட‌ர்பான தகவ‌ல்க‌ள்:
ஏழாம் தந்திரம் - பத்தாம் திருமுறை - திருமந்திரம் - Panniru Thirumurai - பன்னிரு திருமுறை - Shaiva Literature's - சைவ இலக்கியங்கள் - விந்து, எல்லாம், முத்திரை, விந்துவும், நிற்கும், சதாசிவம், ஆகின்ற, கண்காணி, அறியார், தேவர்கள், நாதமும், இரண்டும், ஒன்றும், ஆதியும், ஆதித்தன், அவனும், தத்துவம், அகம்படி, யாரும், பேர்நந்தி, கோயில், அத்தன், எழுகின்ற, அருளால், சதாசிவன், நின்மலன், அருளில், எண்ணிலி, மாய்நிற்கும், நாடோறும், இன்பம், நின்றிடும், அண்ணல், வானவர், ஒன்றுண்டு, வட்டம், சிவகதி, வாகும், இருந்த, பிரானே, அறியும், அடியார், அவ்வுல, செய்யும், சிவயோகி, நின்று, உகாரம், கருத்தறி, ஐந்தும், அன்னம், மேதாதி, மானுடர், அழிகின்ற, உள்நின்ற, செய்து, ஒருசிறை, குள்ளே, இன்புற, தோன்றும், நாடுமின், மேற்கொள்ள, உள்ளம், தாள்தந்து, சிந்தை, செய்திடும், தவிரவைத், வித்துக்குற், அல்லது, என்னும், எண்டிசை, அகம்புகுந், உலகில், ஏற்றான், எடுத்தது, இறைவன், பிச்சையது, உணர்வுடை, கொண்டான், வாக்கு, மனமும், இலிங்கம், அறிவாய், பெறுதற்கு, தற்பரம், ஈசனைக், உணரார், அந்தமில், இன்பத்து, காணும், தானாகும், புண்ணிய, பயிலும், நாடும், லிங்கம், பசுக்கள், ஒடுங்கில், எம்இறை, ஐந்தில், எழுந்த, சமயத்து, அஞ்சும், பெருவலி, அத்திசைக், நீக்கி, அடங்கும், வாயில்கொண், சிவமாம், நின்றது, அறியில், இந்துவும், ஞானத்து, தன்மேனி, புண்ணியன், அந்தமும், அணுவில், கிடக்கும், சற்குரு, குவலயம், சிவலிங்கம், நெஞ்சம், மாதவம், பானுவும், இராப்பகல், லாவதோர், ஆயிரம், ளேநின்று, அருந்தவம், சிந்தனை, மூன்று, சிவயோகம், வார்இல்லை, விரிசுடர், இடந்து, வரும்வழி, சூரியன், ஞாயிறு, எம்மிறை, அடக்கும், நாடொறும், ஆறாறின், அசற்குரு, னார்சிவ, உலகுக்குத், ஆதித்த, திரையே, ஆதலால், சாம்பவி, வையகம், பிரமன், செத்தார், போதும், வழியைக், சொருகிக், அளவில், வித்தினில், மேலுணர், பல்லுயிர்க்கு, வாறும், நடக்கும், பகலவன், செஞ்சுடர், சத்திநற், பிரானைத், இருந்திடும், தாபரம், பராபரன், நாளும், அண்டத்து, காணில், பிரானை, ஏத்துவர், மன்னும், நீரும், மனம்புகுந், சராசரம், இலிங்கம, வாரில்லை, யாகுமே, விளைந்தது, அக்கரம், டான்அடி, புத்தி, லிங்கமே, அர்ச்சனை, உருவம், அருவம், நெஞ்சு, சத்தியின், ஐவரும், ஐம்முகன், துரியம், சித்தம், மாமாயை, நேயத்தே, விளையும், அமுதப், ஆரமுது, அமரரும், ஒண்சுடர், அருளின், பெருமை, செல்லும், போகின்ற, வென்று, மாமலர், விளக்கினை, விரிசடை, அருளது, பகலும், உயிரும், பிராணன், அப்பொருள், கொண்டு, பரவிந்து, வேறில்லை, அயன்மால், எங்கும், தன்னையும், நந்திக்கு, இரவும், யார்கள், கொண்டே, ஆதாரம், சத்தியால், ஞானத்தின்

தமிழ் நாள்காட்டி
ஞாதி்செவிவெகா
     
௰௧
௰௨ ௰௩ ௰௪ ௰௫ ௰௬ ௰௭ ௰௮
௰௯ ௨௰ ௨௧ ௨௨ ௨௩ ௨௪ ௨௫
௨௬ ௨௭ ௨௮ ௨௯ ௩௰