பத்தாம் திருமுறை - திருமந்திரம் - நான்காம் தந்திரம்


தேட‌ல் தொட‌ர்பான தகவ‌ல்க‌ள்:
நான்காம் தந்திரம் - பத்தாம் திருமுறை - திருமந்திரம் - Panniru Thirumurai - பன்னிரு திருமுறை - Shaiva Literature's - சைவ இலக்கியங்கள் - சக்கரம், மந்திரம், எல்லாம், விந்துவும், காணும், நாதமும், ஆகின்ற, இரண்டும், மனோன்மணி, இருந்த, ஆனந்தம், நிற்கும், பராசத்தி, நின்றிடும், துள்ளே, எழுத்தவை, விந்து, அந்தமும், தத்துவ, நவாக்கரி, இருந்தனள், பராசக்தி, உறைகின்ற, இருந்தவர், நின்றது, மண்டலம், அஞ்செழுத், ஏந்திழை, திரிபுரை, எங்கும், உள்ளொளி, தன்னையும், அப்பதி, விரிந்தது, ஐம்பத்து, காணுமே, ஆகிநின், சத்திகள், கண்டபின், அஞ்செழுத்து, பெண்பிள்ளை, நேரிழை, கல்லொளி, அறிகிலர், அறிந்திடும், மாய்நின்ற, கன்னிகள், ஆயிடும், வண்ணம், தானும், வார்க்கே, நின்று, நன்மைகள், கலந்துநின், மாகும், சுந்தரி, எழுத்தது, என்பர், சொல்லிய, கூத்தே, நோக்கி, இருந்தனர், நாற்பத்து, அறிவார், தனக்குத், சிவகதி, விளங்கிடு, பரஞ்சுடர், திருஅம், ஆதியும், அவ்வொடு, எட்டும், விரையது, அம்மையும், மேல்வரும், அப்புறம், அம்முதல், விளைந்த, காணலும், என்னும், நாலாம், வேண்டிய, விளக்கொளி, வாகும், அங்குச, வென்றிட, எண்ணிய, அக்கரம், அறுபத்து, மந்திர, மங்கலி, செய்கின்ற, செய்து, வயிரவி, அந்தம், செய்யும், உள்ளத்து, எழுத்தே, பராபரை, லாகும், விரிந்த, என்றும், எழுந்து, வருதலால், காரணம், உள்ளெழு, இருந்திடும், வட்டம், நேர்தரு, மாய்நிற்கும், கூத்தன், சக்கரத், லாளும், எழுந்த, தலைவனு, இருக்கின்ற, யாகும், ஒன்றிய, மாசத்தி, உள்ளது, ஆயிரம், நன்றறி, தாகும், தலைவனும், குண்டம், கண்டுகொள், யாய்நிற்கும், ஆவினம், நாலும், அந்தமில், புண்ணிய, இணையார், பார்ப்பதி, மலர்ந்தெழு, அத்திசைக், பதினாலும், எய்தும், பேணும், நாடும், போகின்ற, தாள்அவள், வைத்து, பார்மேல், ஒன்றும், பைந்தொடி, யிருந்த, அளந்தேன், உகந்துநின், செம்பொன், முக்கண்ணி, உகாரம், மங்கையும், யுள்ளே, சத்தியும், மெல்லியல், திசையும், கலந்து, இனிதிருந், யோகநற், உள்ளம், தானில்லை, அடைந்திடும், சிவாயவொடு, இராசியுள், வார்கள், நினைத்திடும், மூன்றும், பகையில்லை, நந்தியை, உயிரும், தாய்நிற்கும், அறிந்தபின், இல்லடைந், நடுவுற, கையில், கொண்டஇச், ஐந்தின், திருக்கூத்து, ஐம்பது, படுவது, ஞானமும், ஒத்தபின், பேரொளி, முத்தியே, வேண்டார்கள், கன்மம், கண்டிடு, வழிப்படில், திருமேனி, புனையவல், அதுஇது, சொல்லுமே, பொன்முடி, நடந்தது, நாலுடன், பொன்னான, காணலாம், சதாசிவ, நடம்இரண்டு, கரம்இரு, மண்டலத்து, அறுத்திட, தாங்கிய, சொல்லிடில், சூக்குமம், கரங்கள், மேவித், இருந்தவள், கிழத்தி, வாயிடும், வீசமும், தானுக்கு, அகலிடத்து, தன்னருள், பயோதரி, விளங்கி, சூக்கும, கொண்டங்கு, அவ்எழுத்து, பூமேல், இதயத்து, தாயிடும், புணர்க்கும், தராதலம், அகம்படி, நின்றிடு, கழலிணை, நிறைந்தபின், நடந்திடும், சிந்தையில், வைத்துச், சக்கரத்து, கூறுமின், பதின்மரும், வரும்வழி, குண்டிகை, அல்லது, உலகில், அந்நடு, கலந்தெழு, காரொளி, ஓரெழுத்து, பொற்கொடி, வில்லம்பு, னுள்ளே, வானவள், யானவள், அவ்எழுத், நின்றனள், மெய்ப்பொரு, மனமும், மேலாம், வயிரவன், கூடிக், அகாரம், வேண்டிலே, முச்சது, ஏய்ந்த, அருச்சனை, எய்திடும், மாரணம், மாகுமே, பன்னிரண்டு, வானவர், நோக்கிடில், இருமூன்று, அறியார், நிலைபெற, பாலித்து, எழுகுணம், சுடர்முடி, பாதங்கள், ஆவதும், குண்டத்தின், நோக்கில், நவகுண்டம், உள்ளெழும், மறையவன், சன்மார்க்க, தானாம், சந்திர, நடுவாய், குணம்பல, எழுத்திட்டு, அகலிடம், முதல்வன், றார்களே, வாரில்லை, மெய்ப்பொருள், இடத்தே, அனாதியும், மன்றது, நீளும், போகமும், பராபரன், வல்வினை, தத்துவம், மன்னும், என்னுளம், பெருமையே, பாலனும், நின்றிடில், எழுத்துகள், கலந்தங்கு, வைத்திடும், பூவிதழ், நன்மணி, எண்டிசை, அமர்ந்திருந், பொருந்திய, பன்மணி, சேயிழை, பிரணவம், மூவரும், உரைசெய்யும், கலந்திடும், எழுத்துடன், முத்திரை, இருப்பிடம், அளிக்கும், அருந்தவப், ஒன்பதும், இளம்பிறை, மாதுநல், பொருந்தி, சிந்தையின், தலைவியை, நோக்கும், அமர்ந்த, மாயையும், கொண்டது, நந்தியும், கருத்தறி, மனோன்மனி, பரந்தெழு, குலாவிய, அறிந்துகொள், கருத்துள், குள்நின்ற, திருந்திய, கொங்கை, மோகினி, பூங்குழல், தோற்றிடும், வானோர், தன்னில், அண்ணல், தோறும், துன்றிய, அத்தகை, அருந்தவம், சவ்வுண்டு, மேவிப்

தமிழ் நாள்காட்டி
ஞாதி்செவிவெகா
     
௰௧
௰௨ ௰௩ ௰௪ ௰௫ ௰௬ ௰௭ ௰௮
௰௯ ௨௰ ௨௧ ௨௨ ௨௩ ௨௪ ௨௫
௨௬ ௨௭ ௨௮ ௨௯ ௩௰