பன்னிரண்டாம் திருமுறை - பெரிய புராணம் - 6.02. ஏயர்கோன் கலிக்காம நாயனார் புராணம்


தேட‌ல் தொட‌ர்பான தகவ‌ல்க‌ள்:
6.02. ஏயர்கோன் கலிக்காம நாயனார் புராணம் - பன்னிரண்டாம் திருமுறை - திருத்தொண்டர் புராணம் என்ற பெரிய புராணம் - Panniru Thirumurai - பன்னிரு திருமுறை - Shaiva Literature's - சைவ இலக்கியங்கள் - தொண்டர், பணிந்து, தொழுது, கொண்டு, சென்று, எழுந்து, இறைஞ்சி, பதிகம், அணைந்தார், நின்று, வணங்கி, போந்து, பெருமான், எடுத்து, பரவையார், கோயில், அணைந்து, அருளும், திருப், பெரும், போற்றி, அருளால், மகிழ்ந்து, முன்பு, எல்லாம், அருளிச், திருக், பலவும், மருங்கு, அன்பர், முடியார், திருப்பதிகம், ஆரூரர், திருவாரூர், நோக்கி, சடையார், என்றார், செய்து, தாழ்ந்து, வாயில், மாளிகை, திருத், அமர்ந்து, புகுந்து, பொங்கு, சிந்தை, பதிகள், புக்கு, சங்கிலியார், நினைந்து, வீழ்ந்து, இறைவர், வேண்டும், மன்னும், அடைந்தார், என்னும், வணங்கிப், திங்கள், இருந்தார், தம்பிரான், பெருகும், இருந்து, கேட்டு, என்பார், எய்தினார், இருந்த, பெற்று, மலர்ச், பின்னும், நிறைந்த, நீங்கி, தமக்கு, இறைஞ்சிப், முதல்வர், நாவலூர், அடியேன், துயில், பிரானார், பெருகு, செழும், விழுந்து, பாங்கு, விடையார், பிரான், உணர்ந்து, அமர்ந்த, தாமும், மலர்க், அயனும், மேவும், பாடிப், மருவும், மகிழ்ச்சி, அடியார், பொழுது, உள்ளம், ஒற்றியூர், வீழ்ந்தார், அன்பால், பரவிப், மீண்டும், எழுந்த, மொழிந்து, புகுந்தார், ஆர்வம், நயந்து, தம்மைக், சார்ந்து, உணர்வு, திருத்தொண்டர், வணங்கினார், பொருள், கொன்றை, அண்டர், கோயிலின், நம்பர், புரிவார், தொண்டருடன், அணிந்த, நிறைந்து, அவரும், நுதலார், இறைஞ்சிக், பாடினார், அளித்து, அறிந்து, புளகம், அடிகள், ஒன்றும், அளவில், அன்பில், கொடுத்து, ஒருவர், நீடும், தம்பால், சூழ்ந்த, எடுத்த, மாளிகையில், செய்தார், எண்ணில், பூங்கோயில், மாற்றம், அதற்கு, அருளித், அதிசயம், நின்றார், எனக்கு, புறத்து, பொழிந்து, சென்றார், உமக்கு, அருளின், அங்கண், வருவார், நாளில், எய்திய, எய்தித், செய்வது, வேண்டி, சாரும், பாடியே, செய்கை, உடையார், அண்ணலார், ஏத்துவார், வன்தொண்டர், முனிவர், அடைந்து, அணைவார், எழுவார், கோபுரம், பதியில், இன்பம், மன்னர், அமர்வார், தொறும், கருத்து, பெற்றுப், கண்டர், செய்யும், மார்பர், போய்த், செய்வார், சாத்தி, அளித்த, அருளினால், எய்தும், உரைப்பார், பிறவும், மகிழ்ந்த, கண்கள், அதனில், மாலும், விருப்பில், புக்கார், எங்கும், கொள்வார், மீண்டு, சேர்ந்து, பெருமை, என்னக், புறம்பு, எடுத்துப், காஞ்சி, அமரும், குழலார், எய்தப், நிலைமை, புரியும், அதனைக், சென்னி, வேட்கை, அணைந்த, போய்ப், தந்தையார், புனிதர், எழுத்து, எண்ணிறைந்த, வணங்கிக், என்றும், கருத்தில், உண்ணிறைந்த, முழுதும், குளத்தில், அருளிப், இசையும், வெண்ணெய், உற்றார், புணர்ந்த, மெய்ப், உம்பர், தங்கும், தொண்டு, சார்ந்தார், நெஞ்சில், இசைத்தார், குளிர், சேவடிக், பெற்றார், கடந்து, புரிந்த, வாழும், செங்கண், கின்றார், விருப்பின், விட்டு, காதலினால், அலங்கரித்து, எம்பிரான், பரவித், மலர்த், புக்குப், சிறப்பித்து, தொடும், விமலர், விட்டார், கண்ணீர், செய்தீர், விருப்பினொடும், மகிழும், அழிவார், புனையும், ஏத்திப், அளித்தார், போந்தார், இன்னம், காட்சி, தொழில், அவர்க்கு, அணிந்தார், வென்றி, வாழ்வார், நண்பர், வைத்து, பரவும், மன்னிய, பெருமானார், விருப்பால், வார்த்தை, ஒழிந்து, இறைஞ்சிச், துணிந்து, சூழ்வன, புகழ்த், நாட்டு, முறுவல், போற்றிப், பணிவார், முன்னம், அங்குத், முலையார், அருளாலே, நிகழ்ந்த, பாடித், தன்பால், வருந்தி, கோனார், தாரும், மன்னவனார், காணும், பார்த்து, செற்றம், வீதியினில், இருவரும், வள்ளலார், விரைந்து, பொருந்த, கொள்ளப், தம்பிரானார், போதில், ஒன்றிய, விண்ணப்பம், போவார், அருளினார், மீண்டார், அகன்று, இப்பொழுதே, அயர்வார், விளம்புவார், உடையவர், இருக்கும், மன்றல், என்பால், கங்குல், கருணையினால், அறியும், மலரும், திருவொற்றியூரில், பான்மை, தையலார், முறைமை, அனையார், கும்பிட்டு, பின்பு, விதியால், நல்லூரில், பிரானே, பாவியேன், நினைந்தே, மீளவும், நண்ணும், கண்ணிறைந்த, தேவாசிரியன், புற்றிடங்கொண்டு, கரந்தார், ஒலிப்ப, எடுத்தே, மகிழ்க், செய்தால், மற்றவர், சென்னியில், விரும்பி, செப்பி, தோறும், காதலால், இருந்தீர், சொல்லுவார், மலர்த்தாள், அருளிக், கொண்டார், நின்றும், தாங்கி, சாந்து, மார்பின், மணியாரம், பணிந்தார், செல்வத், மாளிகையின், நிறையும், துதித்து, மலர்ந்து, வெம்மை, பெருமானை, நாயனார், புத்தூர், முனைப், அந்தண், நினைந்த, புரிநூல், செம்பொன், உவந்து, குன்று, புகழ்ப், உறையும், பிரியாது, தொண்டர்க்கு, அன்பின், மயங்கி, அன்பொடு, நாயகர், நிலவும், முன்றில், பொன்னி, உள்ளார், நெடும், அவ்விரவு, சூழ்ந்து, நீங்காத, இன்புற்று, அதன்பின், கண்டவர், பிறபதியும், கோயிலினை, போற்றிக், கோதில், வந்தார், வேண்டிக், திருவா, புடைவலம், யாற்றூர், நின்றவர், வேதியர், விருப்பினேடும், குன்றில், இம்பர், தானங்கள், மன்றுள், பொங்கத், செல்வார், சிவனார், வண்ணம், உள்ளோர், பெருமானைத், செல்வம், பொழில், திருமுன், நமக்கு, மெய்த், தலைமேல், என்னத், ஆட்கொண்ட, கூத்து, ஓங்கும், தில்லை, ஆண்டவர், செம்மை, நல்லூர், கொம்மை, இசையின், தமிழால், அகல்வார், புனைந்து, உருகும், உள்புக்கு, அன்பருடன், தலைவர், இசையால், வெள்ளம், பொங்கிய, விரவிய, உரைத்து, மலர்ப், ஆதரவால், புனைந்தார், கண்டவர்கள், சாத்தும், திருந்து, விரும்பு, வண்டறை, இடையார்

தமிழ் நாள்காட்டி
ஞாதி்செவிவெகா
௰௧ ௰௨ ௰௩ ௰௪
௰௫ ௰௬ ௰௭ ௰௮ ௰௯ ௨௰ ௨௧
௨௨ ௨௩ ௨௪ ௨௫ ௨௬ ௨௭ ௨௮
௨௯ ௩௰ ௩௧