ஐஞ்சிறு காப்பியங்கள் - சூளாமணி


தேட‌ல் தொட‌ர்பான தகவ‌ல்க‌ள்:
சூளாமணி - Iynchiru Kaappiyangal - ஐஞ்சிறு காப்பியங்கள் - பயாபதி, மன்னன், இதுமுதல், திவிட்டன், விளங்கு, இதுவுமது, நோக்கி, கூறுதல், திவிட்டர்கள், சென்று, விஞ்சையர், அடைதல், விசயன், மன்னவன், செய்யுள்கள், கொண்டு, அரிமஞ்சு, மகளிர், சிறப்பு, கண்டாய், நீண்முடி, மாட்டா, செஞ்சுடர், வீங்கு, விஞ்சையன், தூதர்கள், விசயதிவிட்டர்கள், தாமரைத், தெழுந்த, கேட்டே, பயாபதியின், பின்னை, றிருந்த, காட்டி, பொங்கு, வாழும், தூதுவர், மகிழ்ந்து, போழ்தி, படைக்கப், கிழவர், அச்சுவக்கண்டன், தோன்றி, விடுசுடர், வெஞ்சுடர், யாக்கை, மருங்கு, பெருமை, வேலவன், திருந்த, நமியின், எய்துதல், வளர்செங், வயலாம், விடுத்த, புறப்படுதல், கின்றன, கூறத்தொடங்குதல், நிமித்திகன், மரையல், மரீசியை, வளர்தா, வேண்டா, மால்வரை, யிட்டன, கதிர்நகைக், திலங்கு, விசயதிவிட்டர்களை, சூளிகை, வயங்கு, ஒருதொடர், கொற்றவ, மன்னர், வினாதல், வயிரத், குஞ்சி, வேந்தர், மனத்தி, வணங்கி, திண்டோ, போழ்திற், லமணிந், முழக்கம், விம்மி, பைம்பூண், அவ்வரிமா, ருரைத்த, பிளந்து, திங்கள், மலையின், கேள்வியான், டைந்துகு, செய்யுள், ரிடங்கள், புதல்வர், செய்யுட்கள், தொடர்ச்சி, ணிறைந்தன, மாதர்கள், சந்தங்க, வென்றி, வீங்கிய, தூதுவன், வணங்குதல், செய்தல், செல்லுதல், மாளிகை, வியந்து, விச்சை, கலங்கி, மின்னவிர், சொல்லுதல், தாரோய், பொய்கைக்கரை, வேண்டி, நோக்கிப், மயக்கம், வண்டுகள், மடந்தையர், பொன்னவிர், கன்னவில், தொழுது, காத்து, றுளும்பு, வேற்றுமை, னென்று, காவலன், விலங்கு, ஆதிசேடன், குலத்து, நிலத்தின், லென்றான், நிலைமை, குரைத்த, மெல்லாம், றுரைக்க, வென்று, முகமன், நின்றான், கூறுவன, யிலங்கு, தன்னாற், மணிமுடி, மரங்கள், கண்ணித், வாகுவலி

தமிழ் நாள்காட்டி
ஞாதி்செவிவெகா
         
௰௧ ௰௨ ௰௩ ௰௪ ௰௫ ௰௬
௰௭ ௰௮ ௰௯ ௨௰ ௨௧ ௨௨ ௨௩
௨௪ ௨௫ ௨௬ ௨௭ ௨௮ ௨௯ ௩௰
௩௧