இன்றைய கிரகநிலை

தேதி 29-1-2023
நேரம் 01:36:35 PM
கிழமை
Notice: Undefined variable: _data_week_days in /home/fqlcbii8j8if/tamilsurangam.in/astrology/horo_chart.html on line 32
நட்சத்திரம்
Notice: Undefined variable: _data_stars in /home/fqlcbii8j8if/tamilsurangam.in/astrology/horo_chart.html on line 36
பாதம் 3
இராசி
இலக்கினம்
திதி
Notice: Undefined variable: _data_thidis in /home/fqlcbii8j8if/tamilsurangam.in/astrology/horo_chart.html on line 52
கரணம்
Notice: Undefined variable: _data_karanam1 in /home/fqlcbii8j8if/tamilsurangam.in/astrology/horo_chart.html on line 56
யோகம்
Notice: Undefined variable: _data_nidya_yogas in /home/fqlcbii8j8if/tamilsurangam.in/astrology/horo_chart.html on line 60
இடம் : தஞ்சாவூர்       அயனாம்சம் : சித்ர பட்சம் (என்.சி.லகிரி)